De Nederlandse CharterBoot vereniging

Verenigd hierin zijn de charterboten die sportvistrips aanbieden.

Doel van de vereniging

  • de belangenbehartiging (bevorderen van de chartervisserij) van en voor de leden en dient tevens als algemeen aanspreekpunt voor de leden;
  • en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel:

hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen binnen de chartervisserij/zeehengelsport, hetzij door samenwerking bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties,
onder meer te bereiken door:

a. het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
b. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c. het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen;
d. te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de chartervisserij/zeehengelsport worden gewaarborgd;
e. het bevorderen, instandhouden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de chartervisserij/zeesportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;
f. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Sfeerimpressie